curriculum vitae Mr. R. MoszkowiczBinnen Moszkowicz Juristen vindt een breed scala aan juristen met uiteenlopende juridische achtergrond, ervaring en persoonlijkheid een plaats. Dat houdt in dat wij op basis van bewezen competenties juristen kunnen inzetten voor diverse rechtsgebieden. Voor het ene probleem is een algemeen ingestelde jurist met een breed blikveld geschikt, terwijl voor andere rechtsgebieden een meer specialistisch ingestelde jurist dient te worden ingezet. Alle opdrachten worden uitgevoerd onder supervisie van het hoofd van het kantoor, Mr. Robert Moszkowicz.

Mr. Robert Moszkowicz werd op 16 mei 1953 geboren te Maastricht. Hij doorliep na de lagere school het gymnasium aan het Stedelijk Lyceum te Maastricht in de Alfa-richting.
Daarna studeerde hij Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en studeerde in februari 1976 met genoegen af. Hij was toen 22 jaar en werd binnen twee weken nadien beëdigd tot advocaat en procureur bij de rechtbank Maastricht, als jongste advocaat van Nederland. Zijn stageperiode doorliep hij op het kantoor van zijn vader Max Moszkowicz Sr. te Maastricht. Na 1 jaar ging hij het zojuist geopende kantoor te Roermond opbouwen en oefende hij aldaar gedurende plusminus 11 jaren de praktijk uit.
Na een woelige periode ging Robert Moszkowicz fiscaal recht studeren aan de Katholieke Universiteit te Tilburg, welke studie hij in twee jaren met genoegen afrondde. Kort nadien kreeg hij een aanstelling als AIO aan die universiteit met een promotie-opdracht handelende over het fiscale strafrecht.
Vervolgens is hij naast zijn eigen praktijk als algemeen jurist te Nieuwegein verbonden geweest als belastingjurist aan de VB-groep aldaar, thans onderdeel uitmakend van Deloitte en Touche. Kort nadien, in 1994 werd Robert Moszkowicz andermaal beëdigd als advocaat en procureur bij de rechtbank te Utrecht alwaar hij gedurende ongeveer 11 jaar de praktijk uitoefende.
Sedert februari 2021 is het kantoor gevestigd te Utrecht, aan de Papendorpseweg 100, alwaar Robert Moszkowicz buiten het bestek van de advocatuur kantoor houdt als algemeen jurist en belastingjurist, waarbij in hoofdzaak civiel recht en belastingrecht wordt beoefend. Er is 35 jaar juridische ervaring opgebouwd.
Robert Moszkowicz speelt in zijn vrije tijd als pianist op zijn vleugel en doet zijn best om daarbij zelf bedachte klanken ten gehore te brengen. De rest van zijn tijd besteedt hij aan zijn gezin. Net als zijn familie heeft Robert Moszkowicz een passie voor auto’s.